Checklista då lysrören inte tänds eller fungerar korrekt

Checklista över åtgärder då lysrören inte tänds eller fungerar korrekt i armaturer med HF-don.

1. Spänning till armaturen

Kontrollera att armaturen har nätspänning. Kontrollera nätspänningens nivå genom mätning. I en armatur med reglerbart HF-don, kontrollera även styrspänningens nivå, om den är tillgänglig för mätning (analog 1–10 V DC). Koppla bort styrkretsen och kontrollera om ljuset tänds (100 %).

Bryt för säkerhets skull alltid spänningen vid kontrollåtgärder. I en armatur med reglerbart HF-don ska även styrkretsen kopplas bort.

2. Lysrör

Kontrollera att lysrörens effekt och typ motsvarar märkskyltens angivelser. Kontrollera samtidigt att HF-donets effekt överensstämmer med märkskyltens effektmärkning.

Kontrollera att lysrören är korrekt isatta i lysrörshållarna (lysröret har vridits eller tryckts in helt i rätt läge). Kontrollera samtidigt lysrörshållarna och säkerställ att lysrören får god kontakt i hållarna (hållarna ska sitta fast ordentligt i armaturen). Vid behov avlägsna damm, smuts, fett etc. Observera att begränsningar finns för vissa lysrörstypers läge i armaturen.

Byt ut lysrör som inte tänds mot nya som är konstaterat hela (även ett nytt lysrör kan vara defekt) och slå till spänningen. I 2-rörsarmaturer ska båda lysrören bytas ut mot lysrör som man vet är hela.

3. Anslutningar

Om lysrören inte tänds, bryt spänningen och kontrollera ledningarna med avseende på lösa anslutningar, säkerställ att inget isolerande skikt finns på anslutningarnas kontaktytor. Ofta avslöjas lösa anslutningar genom svärtning eller sot.

4. HF-donet

Bryt matningsspänningen till förkopplingsdonet under ca 20 sekunder och slå till spänningen på nytt. HF-don är vanligtvis konstruerade att kopplas bort då de känner av defekta lysrör eller avbrott i lysrörskretsen. För HF-donet är situationen samma, om lysröret inte har vridits till rätt läge eller om dålig kontakt finns i lysrörskretsen. Alla HF-don från olika tillverkare kan inte känna av att ett defekt lysrör har bytts mot ett nytt utan att spänningen bryts.