Rengöring och underhåll av belysningsarmaturer

Rengöring av armaturer bör normalt göras i samband med lysrörsbyte. Reflekterande ytor bör rengöras när damm eller annan förorening upptäcks.

Elektriska komponenter eller kablage får inte utsättas för rengöringsmedel eller vatten. Det är viktigt att spänningen alltid kopplas från innan rengöring av armaturstommar sker.

Vi lagerför lämpliga rengöringssatser. Dessa kan användas till samtliga material, både vid normal och hård nedsmutsning.

En rengöringssats (best. nr 94759) innehåller:

  • 1 liter koncentrerat allrengöringsmedel (räcker till ca 200 liter färdig lösning).
  • 6 st allrengöringsdukar för våttvätt.
  • 1 st städskinn för avtorkning.
  • Rengöringsinstruktioner