fagerhult_installation.jpg

Installation, felsökning samt underhåll

Bekanta dig med de medlevererade installationsanvisningarna och följ dem vid installationen.

Vid isolationsmätning av armaturer utrustade med HF-don ska fas- och nolledare sammankopplas! Mätning får utföras endast mellan de sammankopplade fas- och nolledarna och skyddsjord, med maximalt 500 V likspänning.

Efter mätningen får man inte glömma att koppla isär fas- och nolledare och ansluta dessa på rätt sätt till anslutningsplintarna.