fagerhult_hf-don.jpg

Fagerhults policy förlänger livslängden

Vid konstruktion av armaturerna ser vi till att driftdonets temperatur, tc, inte blir för hög eftersom detta kan medföra en förkortad livslängd. För korrekt installerade och använda ljusarmaturer är livslängden för driftdonen minst 50 000 timmar med maximalt 10 % felfrekvens (se diagram). Detta gäller vid omgivningstemperatur 25 °C (ta) om inget annat anges för produkten.

Förutom de av driftdontillverkarnas angivna tc-temperaturer tillämpar vi en egen policy där vi ställer lite tuffare krav. Vi har självmant valt att vid provningen addera en säkerhetsmarginal. Denna marginal kan ses som liten men medför en förväntad längre teoretisk livslängd för våra produkter jämfört med om vi bara använder de data som driftdonstillverkarna anger.

Val av rätt driftdon till respektive produkt är också viktigt. Tyvärr finns det i dagsläget inget driftdon på marknaden som i alla tekniska avseenden är bäst. Vissa driftdon har bättre EMC-egenskaper än andra, andra är svalare och en del har lägre läckström. Vid valet tar vi hänsyn till dessa parametrar och väljer därefter det driftdon som är bäst lämpat för ljusarmaturen.

Fagerhult använder i sina armaturer enbart högkvalitativa driftdon från ledande tillverkare.

Temperaturexempel

Nedan redovisar vi exempel på temperaturmarginaler för ett antal typiska armaturer. Marginalen redovisas i förhållande till den tc-temperatur som tillverkaren angivit som den maximala för att livslängden skall vara minst 50 000 timmar och med ett maximalt bortfall om 10 %. Önskas data för andra produkter ber vi er kontakta vår kundtjänst.

ProduktEffektTemperaturmarginal
Interiörmaturer    
Loop Light 3×35 W > 20 °C
Zora 2×54 W > 25 °C
Ten° Line 3×28 W > 15 °C
Closs 2×35 W > 15 °C
Excis 4×54 W > 5 °C
Interišörarmaturer föšr infäŠllning    
MultiFive Basic 2×49 W > 10 °C
Indigo Combo 2×28 W > 20 °C
Pozzo 1×60 W > 15 °C
Armaturer fšör industrimiljšöer    
Inducon (ta35) 2×49 W > 15 °C
Densus 2×49 W > 5 °C
AllFive 2×35 W > 15 °C
Downlights    
Pleiad Comfort G2 1×32 W > 10 °C
Pleiad Compact ytmonterad 1×26 W > 20 °C
Pleiad Compact G2 2×26 W > 15 °C
Dekorativa inredningsarmaturer    
Discovery 1×26 W > 10 °C
Discovery Space 2×18 W > 15 °C