Standard SS-EN 12193:2007 - belysningskrav i sporthallar

Standarden SS-EN 12193:2007, Ljus och belysning – Sportbelysning, definierar kraven för belysning i sportanläggningar för olika sporter indelat i tre klasser där man kan hitta ljusnivåer för skolidrott, träning och tävlingar på olika nivåer.

I Sverige utgår man från Måttboken som ges ut av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Den skiljer sig från standarden genom att ställa högre krav på vertikala belysningsnivåer. I Måttboken finns utförliga anvisningar även för publikområden, förråd, omklädningsrum osv. När det gäller armaturplacering ska de placeras så att bländning inte uppstår för aktiva eller publik, speciellt vid nätsporter.

Skillnader mellan standarden och måttboken

Klass 1 – Spel i internationella sammanhang och på elitnivå

Standarden anger > 750 lux i horisontell medelbelysning med en jämnhet ≥ 0,70 och rekommenderar vertikala värden på 30 % av de horisontella värdena 1 meter över golv.

SKL rekommenderar > 375 lux 1 meter över golv och >250 lux 4 meter över golv med en jämnhet på ≥ 0,70 respektive ≥ 0,50.

Klass 2 – Spel i lägre serier

Standarden anger > 500 lux i horisontell medelbelysning med en jämnhet ≥ 0,70 och rekommenderar vertikala värden på 30 % av de horisontella värdena 1 meter över golv.

SKL rekommenderar > 250 lux 1 meter över golv och >200 lux 4 meter över golv med en jämnhet på ≥ 0,70 respektive ≥ 0,50.

Klass 3 – Träning

Standarden anger > 300 lux i horisontell medelbelysning med en jämnhet ≥ 0,70 och rekommenderar vertikala värden på 30 % av de horisontella värdena 1 meter över golv.

SKL rekommenderar > 150 lux 1 meter över golv och >150 lux 4 meter över golv med en jämnhet på ≥ 0,50 respektive ≥ 0,30.

Ljus vid TV-sändningar

Det förväntas komma en revidering av standarden 2017, där framför allt kraven för TV-sändningar uppdateras.

Med HDTV och slow-motions intåg gäller många gånger helt andra krav för anläggningen när det gäller det ljusnivåer, färgåtergivning och flimmer.

I hallar för elitidrott är ofta belysningen anpassad till kraven för TV-sändningar med betydligt högre nivåer än vad som anges i dagens standard. Även färgåtergivning blir allt viktigare och det finns många gånger krav från TV-bolag på CRI 90.

HDTV ställer också helt andra krav på flimmerfrihet. Genom att koppla belysningen över tre faser och att använda armaturer med amplituddimning minimeras problemet. Excis LED har amplituddimning och kan också fås med CRI 90.