Mjölby Municipality : Sweden

Mjölby kommun

Evolume 1 med rätt ljus på rätt plats

I Mjölby kommun fokuserar man på att de 26 600 invånarna ska känna sig trygga och säkra. Att bostadsområden, gator och vägar belyses på bästa möjliga sätt är en viktig del för allmänhetens trygghetskänsla.

Project

På kvällstid i Mjölby har det anordnats trygghetsvandringar – ett tillfälle att tillsammans se hur vardagsmiljön fungerar och diskutera förbättringar. Samtidigt har kommunen arbetat aktivt tillsammans med Mjölby-Svartådalen Energi AB (MSE) för att ersätta all kvicksilverbelysning och energieffektivisera sina anläggningar.

En armatur för en mängd olika projekt

"Vi ville inte ha för många olika fabrikat och modeller av stolparmaturer i vårt bestånd. Inför valet av en ny armatur var målet att den skulle vara kostnadseffektiv och ha ett tilltalande utseende, utvecklat av ett etablerat företag med korta leveranstider", säger Hans Hollén, projektchef el/belysning på MSE.

Under sommaren 2015 valde Mjölby kommun att byta 250 stycken armaturer till Evolume 1, som kombinerar hög ljuskvalitet, lång livslängd och visuell komfort med en modern design. För att spara energi, utan att ge avkall på trygghetskänslan, valdes funktionen Nattsänkning 1 som innebär att anläggningens ljusnivå regleras ned från 100 % till 50 % under 6 timmar.

Stolparmaturen är anpassad för stadens gator, parkeringsplatser, gång- och cykelvägar och smälter väl in i de olika miljöerna. Kommunen har även på ett smart sätt reinvesterat förtjänsten av armaturbytet i nya anläggningar som t.ex. tidigare obelysta gång- och cykelvägar. 

Solution

Bytet av kvicksilverarmaturerna mot LED har skett på befintliga stolpar, vilket gör att Evolume 1 behövde klara ett lite längre stolpavstånd än vad som är brukligt, utan att blända. Med hjälp av de specialutvecklade, extra stora Advanced Glare Control-linserna har vi lyckats minimera bländningen. De vertikala ytorna får även en väl avvägd ljushet som skapar en rumsuppfattning och ger en ökad trygghetskänsla.

"Evolume 1 har optik med minimal bländning"

Optimerad optik

Hans Hollén berättar vidare att de från början i projektet såg några belysningsutmaningar, men de har blivit glatt överraskade av resultatet. Den ena var ljussättningen av en större parkering i bostadsområdet. Istället för att använda sig av strålkastare, installerades Evolume 1 med sex stycken L4-linser, som sprider ett jämnt ljus över ytan. Den andra platsen var en bredare villaväg, där Evolume 1 med L4-linsen gav en asymmetrisk, bredstrålande ljusfördelning över hela vägen. Fästet med tiltfunktion underlättade dessutom inställningen. 

En effekt av att linserna sitter tätt ihop och bildar ett lysande kluster är även att armaturen syns på håll och ger god vägledning – särskilt användbart på den slingriga skogsvägen till Skogssjö friluftsområde.

"Armaturens viktigaste uppgift är givetvis att belysa vägen, men ett ljus som säger ”vart tar vägen vägen” är att uppskatta och den egenskapen har vi hittat hos Evolume 1."

Kontaktperson


Sara Jirbäck

Försäljningschef Outdoor

  • +46 36 10 85 81
  • +46 703 21 79 77

sara.jirback@fagerhult.se

Ladda ner v-card

Sara Jirbäck