Optilume

Optilumes hela formgivning är inriktad på stringens och precision i möten mellan ytor och material där bländskyddet är en bärande del i designspråket.
Spåret i armaturen ger en uppfattning om två skilda kroppar som förstärker litenheten och definierar det minimalistiska uttrycket. De lilla formatet är så nära det tekniskt möjliga vi kan komma och fortfarande skapa ett väldefinierat direkt/indirekt arbetsljus.Den strängpressade aluminiumprofilen skapar en exakthet i uttrycket som förstärks av de olika färgsättningarna i traditionellt vitt, spännande svart eller avantgardistiskt champagne. Tre olika längder ger möjlighet att planera ljusmiljön utifrån möblering och förutsättningarna i rummet.


Med sitt Beta Opti-bländskydd levererar Optilume en så kallad batwing-formad ljusfördelning som skapar ett bra, kontrastrikt ljus på arbetsytan. Uppljuset med sin tekniska film sprider ljuset längre ut i taket för att undvika alltför luminanta fläckar rakt över armaturen.


Olika flöden och längder ger möjlighet att planera ljusmiljön utifrån möblering och förutsättningarna i rummet. CLO (Constant Light Output) innebär att anläggningen aldrig behöver överdimensioneras med tanke på framtida ljusnedgång. Den ljusnivå som planeras gäller hela produktens livstid.

Gallery