Configure

Notor 65 Hörn

Armatur i pendlat eller takmonterat utförande. Används i system för att skapa lysande linjer. Finns med Delta- och Opal bländskydd, enbart direkt ljusfördelning.

Montage

Rampmontage i wireupphäng alt. dikt tak. För montage via wireupphäng krävs wirefäste som ger flexibelt c/c, se tillbehör.

Anslutning

Armaturen är försedd med införingshål på ovansida. Armaturenhet är försedd med överkopplingsledning (5x1,5 mm²) och snabbkoppling i vardera gaveln. Vid rampmontage ska armaturrad alltid inledas med startarmatur. För att skapa ett slutet system behöver man använda ett av hörnen som startarmatur. Lysande hörn som startarmatur har enbart överkopplingsdetaljer och snabbkoppling i en ände.

Utförande

Stomme lackerad i vitt (RAL 9016) alternativt svart (RAL 9005) eller natureloxerad extruderad aluminium.

Bländskydd

Opal – skiva i frostad akryl (PMMA). Delta – mikroprismabländskydd i akryl (PMMA).

Nödljus

Till Notor 65 finns en emLED-enhet, se tillbehör.

Ljusstyrning

CLO (Constant Light Output) och DALI/faspulskontroll som standard. CLO innebär att armaturen ger samma ljusmängd under hela dess livslängd.

Tillbehör

Montage- och kompletteringsdetaljer beställs separat.

Övrigt

CLO (Constant Light Ouput)  innebär att armaturen ger samma ljusmängd under hela dess specificerade brinntid.

Dioderna är beröringsskyddade.

För att få en artikellista och räkna ut ramplängd, använd vår konfigurator.

Notor

Fagerhults klassiska interiörarmatur Notor finns i flera versioner för pendlat, dikt tak eller infällt montage. Notor är ett självklart val i sammanhang där man vill skapa långa, obrutna ljuslinjer. Diskret eller effektfullt –...

Mer om familjen Notor

Dokument

Anpassa med Fagerhult Configure

Anpassa och optimera armaturen i Fagerhults konfigurator. Välj till exempel enkelt bland CRI, färgtemperaturer, optik, ljusflöden, styrning och olika anslutningsalternativ. Alla dina val sparas i ett produktdatablad som du kan ladda ner tillsammans med unika ljusdatafiler.

  • Anpassa och optimera armaturen
  • Ladda ned unika datablad och ljusdatafiler
  • Kontakta din säljare för orderläggning
Starta konfigurering

Specifikation