Monitor

Monitor är en armatur för allmänbelysning inom- och utomhus som monteras på vägg, alternativt dikt tak. Lämpliga användningsområden är olika typer av ankomsthallar, passager och trapphus. Bländskyddet har en linjeprismatisk undersida som distribuerar ljuset effektivt utan att blända.