Ligne

Ligne är en minimalistisk linjär armatur som passar perfekt i sammanhang där man vill skapa långa, obrutna ljuslinjer.