iTrack

iTrack är Fagerhults eget skensystem, utvecklat för att ge ny funktionalitet och flexibilitet åt produktgruppen. iTrack är en innovativ lösning som möter alla tänkbara belysningsbehov och kombinerar armaturer med styrning, nödljus och öppenhet på ett lättillgängligt sätt. Principen är att man aldrig ska behöva avstå en funktion till förmån för en annan.

Skensystem är den självklara lösningen i alla typer av utrymmen där många armaturer ska kommunicera med omgivningen – från flygplatser, industrier och lager till stormarknader, utställningar, kommersiella ytor och skolor. Men tidigare har funktionaliteten varit begränsad på grund av skenornas utformning.

 Med iTrack kan alla behov tillgodoses samtidigt, utan kompromisser. En skena med 12 inbyggda ledare, ett tillhörande brett armaturutbud och möjligheter till externa spotlights ger en lättstyrd, energieffektiv och framtidssäker lösning.

 Vid förändringar i lokalerna kan iTrack enkelt omkonfigureras för de nya behoven. Rätt planerat är systemet också mycket lättmonterat med en rad smarta installationslösningar och tillbehör.

iTrack Line LED är det linjära LED-alternativet för Fagerhults iTracksystem och ger en effektiv och behaglig allmänbelysning i butiker.

Gallery


Produkter

iTrack Kontaktskena

iTrack Line Asymmetrisk

iTrack Line LED