ELG ed.2

En försörjningskanal med integrerad belysning där uttag för el, tele, signal- och datorutrustning och gas döljs bakom luckor som enkelt öppnas och stängs.

Montage

ELG ed.2 monteras på en uppfästningsprofil som medföljer panelen. Uppfästningsprofilen monteras upp på väggen därefter kan panelen enkelt hängas upp på konsolen och låsas.

Anslutning

ELG ed.2 monteras komplett monterad med uttag internt kopplade till anslutningsplint. För uttag där kablage skall dras fram på plats läggs dragtråd i en separat ledningskanal. Gasrör är framdragna till panelens ända. Tre olika anslutningsalternativ.

1. Vid utanpåliggande matningskanal (17448) mellan undertak och panel, anpassas panelens ovandel där matningskanalen skall ansluta. Gasrör separeras med hjälp av en skiljevägg inne i kopplingsutrymmet och släpps ut ca. 300 mm upp i matningskanalen.

2. Vid anslutning från sidan genom panelens gavel, anpassas gaveln med hål för anslutande ledningar och gasrör. Gasrören släpps ut ca. 300 mm genom gaveln.

3. Vid anslutning bakifrån in i panelens rygg, anpassas panelen med hål i ryggen där ledningar och gasrör ansluter. Gasrören avslutas vid håltagningen.

Eluttag

Bakom öppningsbara luckor sitter önskat antal eluttag. Även när eluttagen är anslutna kan luckan hållas stängd vilket gör att man döljer hela den elektriska installationen. ELG ed.2 är förberedd för att kunna monteras med uttag i Fagerhults egna uttagsdesign. Panelen kan också utrustas med uttag av olika nationella standarder.

Ljusstyrning

Normalt regleras läsljus samt nattljus via en sängbordsbox, undersökningsljus via en strömbrytare i panelen och allmänljuset via en extern strömbrytare vid ingången till rummet alternativt via en strömbrytare i panelen.

Fagerhult har skräddarsytt ett relä som finns i 1-patient respektive 2-patient utförande. Reläet drivs med 24 V ≅, ingångar finns från potentiallösa impulstryckknappar för läsljus, nattljus och undersökningsljus. Utgångar finns för 1–10 V samt tändtrådar (230 V) för undersökningsarmatur och nattlampa. In och utgång för fas (230 V). Reläet har också trimpotentiometer för justering av läsljusets styrka. 2-patient utförandet har dubbla in och utgångar.

För DALI-styrning utrustas samtliga armaturer med DALI HF-don. Impulstryckknappar från sängbord kompletteras med en DALI knapp konverter. I panelen samt vid dörren in till rummet kan en Dali 5-knapps tablå monteras. Samtliga DALI komponenter kräver strömförsörjning som bäst placeras i panelens kopplingsutrymme. På detta sätt kan hela rummet skräddarsys med förbestämda ljus scener.

Läslampa, undersökningsbelysning

Modell 1 och 2 är infälld i panelens front. Medan modell 3 är externt monterad lampa som vi förberett med fäste i panelen. För modell 1 och 2 använder vi HF-don med ljusreglering där armaturens ljusstyrka anpassas efter behov. Detta gör det möjligt att också nyttja den för läsbelysning. Armaturerna kan ljusregleras 1–10 V, DALI, switchDIM eller switch-control. För modell 3 regleras dessa med lampans egna strömbrytare.

1. Modell med 1x55 W kompaktlysrör och HF-don för ljusreglering. Vid läsbelysning reduceras ljuset till ca. 60 %. Fronten består av två aluminiumprofiler som håller en plastskiva i polykarbonat framför ljusöppningen.

2. Modell med 2x24 W/2x39 W T5 lysrör och HF-don för ljusreglering. Vid läsbelysning reduceras ljuset till ca. 30 %. Fronten består av en laminerad glasskiva som är blästrad i ovankant för att minska bländningen, men ändå ge fronten en ljussatt yta.

3. Panelen kan förses med fäste för läslampa- och undersökningslampa med ledad arm typ Amalia, Medicool eller Halux.

Material, färg

ELG ed.2 är utförd i strängpressad aluminium och som standard är pulver lackerad i vit RAL 9010 likvärdig NCS 0502Y. Andra färger ur NCS-eller RAL skalan kan erhållas på begäran. Panelen kan levereras i längder upp till 6600 mm. Vid önskemål om längre paneler skarvas två eller flera paneler till önskad längd.

Medicinska gaser

ELG ed.2 kan utrustas med maximalt fyra olika medier för medicinska gaser. Gasuttagen döljs bakom öppningsbara luckor i panelen. Panelen kan utrustas med gasuttag med olika fabrikat och nationella standarder. Vi kan erbjuda två alternativa gasuttags montage beroende på sjukhusets praxis.

1. Slanganslutning av utrustning

Gasuttag integrerade i panelen vinklade för anslutning nedifrån med slang. Utrustningen monteras på en utrustningsskena som monteras antingen i panelen eller på vägg.

2. Direktanslutning av utrustning

Gasuttagen monteras i en separat box med uttagen riktade rakt framåt. Boxen monteras i panelens underkant. Längden på boxen anpassas efter antalet gasuttag. Luckan på boxen kan låsas i sitt undre läge när uttagen används, när uttagen inte används döljs de genom att locket stängs.

Nattlampa

LED-lampa som monteras på valfri plats i utrymmet med eluttag. Armaturen ger ett släpljus ner på väggen och når ut till ett intilliggande sängbord.

Allmänbelysning

Allmänbelysningen kommer från rampmonterade armaturer som är inbyggda i panelens ovandel. Reflektorer riktar ljuset asymmetriskt uppåt/utåt mot taket och åstadkommer indirekt belysning av rummet. Som standard finns armaturer med T5 lysrör 1x80 W, 1x54 W och 1x39 W men andra effekter kan monteras på begäran. Samtliga armaturer drivs med HF-don för att erhålla ett flimmerfritt ljus, finns för både HF-std, och HF-dim. Ljusreglering finns för både DALI, 1–10 V, swichtDIM, switch-control samt DSI. Ljusöppningen täcks med en klar akrylskiva, på begäran även med laminerat glas.

Media

Egen uttagsdesign.

Gasuttag nedåtriktat.

ELG ed.2

ELG ed.2 i design av arkitektfirman C.F. Møller A/S har ett avskalat, samtida formspråk som understryker funktionen. Fullgod teknisk utrustning i form av uttag för el, tele, signal- och datorutrustning samt gas, allt dolt bakom...

Mer om familjen ELG ed.2

Dokument

Specifikation

Laddar...

Filter

Namn Beskrivning Best. nr.
Namn Beskrivning Best. nr.
Fäste för ELG ed 2Fäste för ELG ed.294452