ELG ed.2

En försörjningskanal med integrerad belysning där uttag för el, tele, signal- och datorutrustning och gas döljs bakom luckor som enkelt öppnas och stängs.

Installation

ELG ed.2 monteras på en uppfästningsprofil som medföljer panelen. Uppfästningsprofilen monteras upp på väggen därefter kan panelen enkelt hängas upp på konsolen och låsas.

Connection

ELG ed.2 monteras komplett monterad med uttag internt kopplade till anslutningsplint. För uttag där kablage skall dras fram på plats läggs dragtråd i en separat ledningskanal. Gasrör är framdragna till panelens ända. Tre olika anslutningsalternativ.

1. Vid utanpåliggande matningskanal (17448) mellan undertak och panel, anpassas panelens ovandel där matningskanalen skall ansluta. Gasrör separeras med hjälp av en skiljevägg inne i kopplingsutrymmet och släpps ut ca. 300 mm upp i matningskanalen.

2. Vid anslutning från sidan genom panelens gavel, anpassas gaveln med hål för anslutande ledningar och gasrör. Gasrören släpps ut ca. 300 mm genom gaveln.

3. Vid anslutning bakifrån in i panelens rygg, anpassas panelen med hål i ryggen där ledningar och gasrör ansluter. Gasrören avslutas vid håltagningen.

Electrical socket outlets

Bakom öppningsbara luckor sitter önskat antal eluttag. Även när eluttagen är anslutna kan luckan hållas stängd vilket gör att man döljer hela den elektriska installationen. ELG ed.2 är förberedd för att kunna monteras med uttag i Fagerhults egna uttagsdesign. Panelen kan också utrustas med uttag av olika nationella standarder.

Dimming

Normalt regleras läsljus samt nattljus via en sängbordsbox, undersökningsljus via en strömbrytare i panelen och allmänljuset via en extern strömbrytare vid ingången till rummet alternativt via en strömbrytare i panelen.

För DALI-styrning utrustas samtliga armaturer med DALI driver. Impulstryckknappar från sängbord kompletteras med en DALI-knappkonverter. I panelen samt vid dörren in till rummet kan en DALI 4-knappstablå monteras. Samtliga DALI-komponenter kräver strömförsörjning som bäst placeras i panelens kopplingsutrymme. På detta sätt kan hela rummet skräddarsys med förbestämda ljus scener.

Reading lamp, examination lighting

Läs-/undersökningsarmatur är infälld i panelen front. Kan också fås med fäste för läslampa på flexibel arm.
1. Modell med LED, 3000 K alt. 4000 K, DALI ljusreglering. Asymmetrisk ljusfördelning med mikroprismatisk skiva bakom klar slät akrylskiva för enkel rengöring.
2. Panelen kan förses med fäste för läslampa- och undersökningslampa med ledad arm typ Amalia eller Halux.

Material, colour

ELG ed.2 är utförd i strängpressad aluminium och som standard är pulver lackerad i vit RAL 9010 likvärdig NCS 0502Y. Andra färger ur NCS-eller RAL skalan kan erhållas på begäran. Panelen kan levereras i längder upp till 6600 mm. Vid önskemål om längre paneler skarvas två eller flera paneler till önskad längd.

Medical gases

ELG ed.2 kan utrustas med maximalt fyra olika medier för medicinska gaser. Gasuttagen döljs bakom öppningsbara luckor i panelen. Panelen kan utrustas med gasuttag med olika fabrikat och nationella standarder. Vi kan erbjuda två alternativa gasuttags montage beroende på sjukhusets praxis.

1. Slanganslutning av utrustning

Gasuttag integrerade i panelen vinklade för anslutning nedifrån med slang. Utrustningen monteras på en utrustningsskena som monteras antingen i panelen eller på vägg.

2. Direktanslutning av utrustning

Gasuttagen monteras i en separat box med uttagen riktade rakt framåt. Boxen monteras i panelens underkant. Längden på boxen anpassas efter antalet gasuttag. Luckan på boxen kan låsas i sitt undre läge när uttagen används, när uttagen inte används döljs de genom att locket stängs.

Night-light

LED-lampa som monteras på valfri plats i utrymmet med eluttag. Armaturen ger ett släpljus ner på väggen och når ut till ett intilliggande sängbord.

General lighting

Allmänbelysningen kommer från rampmonterade armaturer som är inbyggda i panelens ovandel. Reflektorer riktar ljuset asymmetriskt uppåt/utåt mot taket och åstadkommer indirekt belysning av rummet. Som standard finns armaturer i både 3000 K och 4000 K. Ljusreglering finns för DALI/Faspuls. Ljusöppningen täcks med en klar akrylskiva.

Media

Egen uttagsdesign.

Gasuttag nedåtriktat.

ELG ed.2

ELG ed.2 i design av arkitektfirman C.F. Møller A/S har ett avskalat, samtida formspråk som understryker funktionen. Fullgod teknisk utrustning i form av uttag för el, tele, signal- och datorutrustning samt gas, allt dolt bakom...

Mer om familjen ELG ed.2

Dokument

Specifikation

Laddar...

Filter

Namn Beskrivning Best. nr.
Namn Beskrivning Best. nr.
Fäste för ELG ed 2Fäste för ELG ed.294452