System.Collections.Generic.List`1[Fagerhult.Models.ViewModels.MediaModel]..AltText

86495 Citygrid Gateway

Citygrid Gateway är bryggan mellan armaturens Citygrid-styrenheter i fält och molnet, vilket gör att data kan visas i Citygrid Dashboard. Levereras med Citygrid Gateway Cabinet Kit med 2-ledad 1,5 m kabel för montage på elskåp.

Dokument