Bob

Bob är en liten och nätt klämspotlight för funktionella tak. Bob har en bra ljuskomfort, linsteknik och passiv kylning. Den kopplas enkelt in till ett vanligt uttag och kläms fast på ett funktionellt tak eller en vägg.

Produkter

Bob