Wrap

För att få den där behagliga känslan av att vara omslutna av dagsljus behöver vi en armatur som släpper ut ljuset från alla håll. Helst ska vi även kunna påverka ljusets intensitet, eftersom vi alla har olika sätt att se, och olika sysslor att utföra. Wrap är en sådan armatur.

Wrap är allmän- och arbetsbelysning för kontor, skolor och andra offentliga miljöer. Hjärtat i Wrap-familjen är den pendlade arbetsplatsarmaturen som ger både direkt och indirekt ljus med hjälp av separata ljuskällor eller med LED. Den direkta/indirekta lösningen ger en effektiv ljuskontroll och det är enkelt för användaren att reglera ljuset i detalj.

Wrap finns också i en takvariant som möjliggör en komplett och enhetlig ljussättning av hela projektet. Både pendel- och takarmaturen finns som singel- eller tandemversion med tre olika bländskyddsalternativ, beroende på val av ljuskälla.

Design Ola Granlund och Leif Igelström.