Vidi

Vidi är en innovativ korridorbelysning som bygger på ett helt nytt sätt att ljussätta. En större andel om-fältsljus ger en mer varierad upplevelse och skapar en tydligare rumskänsla. Vidi finns i tre modeller, tak-, hörn- och väggarmatur, med olika ljusfördelnings- och montagealternativ. Samtliga i en samtida, minimalistisk design.

Behovet av bländfri belysning är särskilt stort i korridorer och andra kommunikationsytor. Vidi har utvecklats för optimal ljusergonomi och uppfyller framtidens krav på tak- och väggluminanser samt andra visuella aspekter. Grundtanken är att blända av ljuskällan så mycket som möjligt och blockera ljuset i betraktarens riktning. Vidi har därför utrustats med ett linjeprisma som bländskydd, något som är extra lämpligt i samband med rörelse. Linjeprismat fungerar som en persienn och distribuerar ljuset samtidigt som det skärmar av ljuskällan när man passerar längs med armaturen.

 Armaturerna i Vidi-familjen har en sofistikerad form; avsiktligt enkel för att passa i de mest varierade miljöer, utan att någonsin bli tråkig. Armaturhuset har rena, lätta linjer och ger intrycket av att bara ”hålla” i ljuset. Vidi är ett steg bort från slentrianmässiga korridorbelysningar – ett insiktsfullt och framsynt sätt att skapa väl ljussatta rum med människan som utgångspunkt.

Design Ola Granlund och Leif Igelström