Luminaire bracket

Luminaire bracket. Max permitted load = 160 N.

Specifikation

Filter

Best. nr. Beskrivning
Best. nr. Beskrivning
78084 XTAO 16-1 aluminium