Ledningsrör till anslutningsdon

Ledningsrör, 1000 mm