Takcentral 25000

Takcentral 25000 är en takmonterad försörjningsenhet för el, tele och medicinska gaser som kan skräddarsys helt för sitt ändamål. Enheten har utformats för att ge maximal support utan att komma i vägen för arbetet – armarna ger en manöverradie på upp till 1400 mm men kan anpassas till hela 1800 mm.
}