Sektor

Sektor är en armatur för ljussättning av korridorer. Armaturerna monteras i vinkeln mellan vägg och tak och belyser korridorens ytor med ett svagt asymmetriskt direktljus.

Armaturen har en kontur som på ett naturligt sätt smälter in i vinkeln mellan tak och vägg och sprider ljuset effektivt. Sektor har PVC-fria internledningar.

Gallery


Produkter

Sektor