Orienteringsbelysning

Denna armatur har konstruerats för att ge orienteringsbelysning i vårdrum när den övriga belysningen är släckt. Som ljuskälla används vita lysdioder som ger en låg energiförbrukning och har lång livslängd.

Produkter

Orienteringsbelysning

}