Mobil universalvagn 24000/Väggmonterad försörjningsenhet 27000

Mobila takpendeln 24000 är ett flexibelt sätt att flytta utrustning och uttag för el, tele och datakommunikation. Pendeln kan också användas som extra resursenhet i krävande situationer. Pendeln är försedd med en universalvagn. Som komplement i vårt sortiment finns även den väggmonterade pendeln 27000, vilken kan utrustas och användas för liknande ändamål i fasta situationer.
}