Indigo Clivus

Den tydliga designen med de unika vingarna ger Indigo Clivus sin karaktär. Detta framträdande visuella uttryck och den goda ljusbehandlingen gör Indigo Clivus till ett spännande alternativ vid många olika ljussättnings situationer.

Indigo Clivus är en ytmonterad armatur med ljusbehandling i nivå med övriga armaturer i Indigokonceptet. Trots sin ringa höjd av knappt 90 millimeter, ger Indigo Clivus en unik kombination av direkt och indirekt ljus. Resultatet är en armatur med ett väl avbländat ljus och en hög verkningsgrad.

I Delta-versionen har det traditionella Betabländskyddet ersatts av ett mikroprismatiskt bländskydd vilket ger en bredare och något mjukare ljusbild.

Design Epsilon

}