Gondol

Gondol LED är framtagen för att ljussätta väggar och andra vertikala ytor. Armaturen skapar en jämn, bländfri, vertikalbelysning för att uppnå god visuell komfort i enlighet med rekommendationerna i EN 12464-1.

Eftersom ett rum definieras av rummets alla ytor är det viktigt att ljussätta även väggarna för en välbalanserad luminansfördelning mellan rummets ytor. Detta har stor betydelse för den totala rumsupplevelsen.

Gondol-serien innehåller även armaturer för T5.

Design Epsilon

Produkter

Gondol LED