Försörjningspelare

Försörjningspelaren är en takmonterad försörjningsenhet för el och medicinska gaser. Pelaren finns i två varianter – fast eller höj- och sänkbar. Den höj- och sänkbara pelaren kan sänkas 500 mm för anslutning i arbetshöjd. Därefter kan den återigen höjas för att frigöra yta. Försörjningspelaren används främst i förberedelserum eller röntgenrum.

Produkter

Försörjningspelare