DuoFlex

DuoFlex är en takmonterad intensivvårdspanel som ger tillgång till avancerad utrustning med bevarad rörelsefrihet. Fria ytor gör det möjligt att arbeta runt hela patienten, även i huvudändan. Kablar och slangar leds uppåt till panelen vilket gör att farliga och irriterande sladdhärvor undviks samtidigt som renhållningen underlättas.

Produkter

DuoFlex