DTI

DTI, Direct to Indirect, är en armaturfamilj om tre varianter som täcker behovet av allmän- och arbetsljus i de flesta projekt.

Armaturerna rör sig över hela spektrat, från enbart direkt ljus till kombinationer av direkt och indirekt ljus. DTI kan också utrustas med flera tilläggsfunktioner som e-Sense, Fagerhult Plus och emLED. Den smidiga anslutningen görs direkt på kortsidan genom att gaveln vinklas nedåt. Ett exempel på industriell design när den är som bäst - funktionell och estetisk.

Design Yellon