Bolt

I all sin enkelhet belyser Bolt butiker och andra miljöer på ett effektivt sätt. Armaturen finns i två olika utföranden, en spotlight och en infälld version. Armaturhuset går att vrida och rikta mot objekten vilket ger en lättarbetad ljussättning.

Produkter

Bolt Recessed

Bolt spotlight

}