fagerhult_solar_sister_children_read.jpg

Bright Future

Genom Bright Future vill Fagerhult bidra till en ljusare framtid för fler genom att sprida miljövänlig och hälsosam belysning för fattiga och utsatta människor, framförallt i Afrika och bidra till ökade inkomster för dessa. Projektet bidrar även till att minska CO2 utsläppen i världen.

För att uppnå detta samarbetar vi med och stödjer organisationen Solar Sister i Tanzania. Bright Future bidrar till att sprida solcellsbelysning i ett område i nordöstra Tanzania, i regionerna Tanga och Kilimanjaro. 80% av Tanzanias befolkning saknar tillgång till el och är ett av världens fattigaste länder.

Bright Future engagerar våra medarbetare både brett och aktivt och där man bidrar med tid, pengar och engagemang.

 

Solar Sisters

Solar Sisters arbetar i Uganda, Nigeria och Tanzania . Målsättningen är att utrota ”energi-fattigdomen” genom att ge fattiga kvinnor ekonomiska möjligheter att sälja och sprida solcellslampor i byar med liten/ingen tillgång till elektricitet.

Solar Sisters arbetar efter en ”Tupperware-modell” som innebär att de rekryterar, utbildare och stödjer kvinnliga entreprenörer som i sin tur säljer solcellsbelysning ute i byarna.

Kunden kan välja mellan olika modeller av lampor som kostar mellan USD 15-40. De dyrare har även en USB-anslutning där man kan ladda mobiltelefonen vilket man annars får betala för.

Solar Sisters har kvalitetsgranskats av vår samarbetspartner Social Initiative. Läs mer om Solar Sisters arbete.

 

Varför är det viktigt för oss att engagera oss?

Fagerhult har alltid tagit ett lokalt samhällsansvar och i takt med att vi växer globalt vill vi ta ett utökat samhällsansvar. Om vi tar vårt ansvar i dag har vi bättre förutsättningar att bedriva en framgångsrik verksamhet även i morgon.

I belysningsbranschen talas det om ”Human Centric Lighting” eller ”Ljus med människan i centrum”. Dvs det handlar om hur vi människor upplever ljuset och hur olika slags ljus påverkar oss. Dessa begrepp är lyxfrågor för de 1,2 miljarder människor runt om i världen som saknar tillgång till el. Söder om Sahara beräknas ca 590 miljoner människor sakna el.

Människor som saknar el belyser sina hem, skolor, butiker och arbetsplatser med bränslen där fotogen är det vanligaste. Detta får negativa konsekvenser för hälsan, där hundratusentals årligen dör av sjukdomar som är relaterade till fotogen. Dessvärre påverkas inte bara hälsan utan användning av fotogen påverkar även klimatet. Till exempel leder användningen av fotogenlampor  i hela världen till mer CO2-utsläpp än hela Storbritannien årliga utsläpp.

Genom att stödja Solar Sisters och deras arbete i Tanzania bidrar Bright Future årligen till att hjälpa människor till bättre ljus och därmed bättre liv, samt att rekrytera och utbilda så kallade Solar Sister entreprenörer. De kvinnliga entreprenörerna får utbildning och ett start-up kit för att komma igång med sin försäljning. De ökade inkomsterna bland dessa kvinnor återinvesteras i familjerna.