Crystal Clear - vårt miljöinitiativ

Låt oss ta dig med på vår resa...

Vi måste gå tillbaka ända till 1945 då fröet som skulle bli Fagerhult började växa. Genom decennier har vi ställt människan och miljön i centrum.

Vårt miljöinitiativ

Crystal Clear är vårt miljöinitiativ i vilket vi driver tanken om ansvar och hållbarhet framåt – för våra kunder medarbetare och kommande generationer.

Vi jobbar ständigt med förbättringar och sporrar oss själva att komma på idéer som bidrar till att Fagerhult är ett företag som med stolthet kan kalla sig hållbart. Vi vill att våra kunder ska kunna lita på att vi har den kunskap som behövs för att föreslå den mest hållbara belysningslösning.
Läs mer om vårt arbete med energi och hållbarhet.


Den viktiga energieffektiviteten

En hållbar belysningslösning är summan av många delar. Energieffektiviteten är väldigt viktig – eftersom den har så stor betydelse för miljön – men alla andra beslut om utformningen påverkar också.

Effektivitet är heller inte detsamma som ergonomi. Vi vill ju att våra produkter ska göra miljön lite bättre att leva och arbeta i. För att klara den kombinationen måste man ta hänsyn till alla faktorer redan från början, när produkten utvecklas. Det gör vi på Fagerhult. Vi skapar intelligenta lösningar som ofta kan halvera elförbrukningen, utan att kompromissa med ljuskomforten.

Bra ljusnivå med ljusreglering

Med ett samtida ljusregleringsystem går det att spara mycket energi, samtidigt som människorna som vistas i rummet får bättre ljusergonomi.

Armatursystem med dagsljus- och närvarosensorer gör att mängden ljus alltid ligger på en bra nivå för att man ska kunna se och arbeta obehindrat. Men det ser också till att nivåerna inte är för höga, och anpassar dem efter dagsljuset och aktiviteterna i rummet. Om ingen är där, så stängs ljuset helt enkelt av.

Ett exempel på ett innovativt kontrolsystem är e-Sense Move.

Att välja rätt teknik

Hur energieffektiv en armatur är redovisas i verkningsgrad (det vill säga hur stor del av den förbrukade energin som armaturen klarar att förvandla till ljus.) Ju högre verkningsgrad, desto bättre!

Valet av ljuskälla påverkar energieffektiviteten och det är också mycket viktigt att armaturen är utvecklad för just den ljuskälla som används. Fel ljuskälla i armaturen är inte bara energislöseri, utan kan också vara farligt. Fagerhult använder bara moderna, energieffektiva ljuskällor avsedda för offentlig miljö; T5-lysrör och kompaktljuskällor samt LED-teknik.

Från vaggan till återvinningen

Hur påverkas miljön av våra belysningsarmaturer? Det har vi tagit reda på i detalj – allt med avsikten att göra våra lösningar ännu bättre.

Vi har undersökt armaturens hela livscykel, från råmaterial, tillverkning och distribution till användning och återvinning. Därför kan vi redogöra för (exakt) hur stora utsläpp av koldioxid som armaturen bidrar till under sin livstid.

Mängden beror på vilka material som finns i armaturen, var den tillverkas och var den kommer att användas.

Vårt miljöarbete är långsiktigt och innovativt och styrs mot detaljerade mål. Utvecklingen av nya produkter är kärnan i vårt arbete, från de tekniska lösningarna till optimering av råmaterial och miljövänliga tillverkningsmetoder.

När du anlitar Fagerhult försäkrar du dig om att din belysning hushållar både med ekonomi, miljö och människors hälsa, samtidigt som du ger kreativiteten en extra kick. För oss är det glasklart.