Fagerhult_controls_move.jpg

Ljusstyrning i trapphus

Ljusstyrning i trapphus har en enorm potential när det gäller att sänka energiförbrukningen i en fastighet. Många gånger står ljuset på helt i onödan. Tänk efter, hur ofta och hur länge befinner sig egentligen människor i trapphuset?

Förr var det viktigt att inte ha för korta frånslagstiden med tanke på ljuskällorna men med dagens LED-lösningar kan man korta tiderna betydligt. I ett bostadshus är det mest trafik morgon och kväll och övriga tider är det mer sporadisk rörelse. Andra trapphus som används mer sällan är trappor på sjukhus, kontor eller hotell men trappan måste ändå finnas där och ljuset står på för fullt. Här finns pengar att spara utan att trappan känns otrygg.

Ljusstyrning ur den mänskliga aspekten

I ett trapphus gäller det att belysningsstyrningen är smart utformad så att inte den som befinner sig i trapphuset känner att de rör sig i mörker mot nästa våningsplan. Med e-Sense Move i trapphuset rör sig besökaren aldrig mot mörker eftersom belysningen tänds upp framför.

 


e-Sense Move

Ljusstyrningssystemet e-Sense Move är framför allt utvecklat för trapphus, och bygger på mikrovågsteknik. Här kommunicerar flera armaturer trådlöst med varandra. e-Sense Move kräver inga styrkablar.

Läs mer