Fagerhult_controls_openplan_office.jpg

Ljusstyrning i öppna kontorslösningar

När det kommer till ljusstyrning i öppna kontorsmiljöer gäller det att tänka efter. Ljusplaneringen och styrsystemet måste vara anpassat efter att flera personer befinner sig i lokalen och alla måste få det ljus som var och en behöver och känner sig bekväm med.

Även om dagens lösningar är energisnåla i sig kan en väl planerad styrningslösning ytterligare sänka förbrukningen utan att tumma på ljuskomforten. Ett styrsystem sköter sig självt med tändning och dimning efter infallande dagsljus, närvaro- eller frånvaro.

Ljusstyrning ur den mänskliga aspekten

I ett öppet kontor är det lätt hänt att den som jobbar sent känner sig sitta i en ö av ljus. Resten av lokalen får inte släckas helt eftersom den då kan upplevas som mörk och i vissa fall hotfull.

 


e-Sense Organic

e-Sense Organic är ett smart ljusstyrningssystem för öppna kontor. Systemet är enkelt att installera och behöver inte programmeras.

Läs mer

 


e-Sense Active (fd ActiLume)

e-Sense Active är ett enkelt styrsystem där sensorn har tre olika uppgifter; närvarostyrning, dagsljusstyrning samt IR-mottagare för programmering. Armaturerna är försedda med integrerad styrning och är lätta att installera.

Läs mer