fagerhult_corridor_notor_2.jpg

Ljusstyrning i korridorer

Korridoren är en kommunikationsyta, inte bara i betydelsen transport utan också möten mellan människor. I kontorskorridoren sker spontana möten, i skolan används också korridoren till studier eller vila och i sjukhuset är den ofta även en en arbetsplats.

Eftersom korridorer kan vara så olika är det svårt att ge generella råd om styrningslösningar för alla typer av korridorer men i kontors- och skolkorridorer rekommenderar vi en e-Sense-lösning med flera sensorer längs med korridoren för att optimera ljuset efter detektering och eventuellt infallande dagsljus. En sådan korridor bör inte släckas helt utan dimning mellan hög och låg nivå är att föredra så länge det finns människor i lokalerna. En sjukhuskorridor ställer andra krav och där kanske en programmerad DALI-lösning är ett bättre val.

Ljusstyrning ur den mänskliga aspekten

Eftersom korridorer är olika är det viktigt att belysningen och styrning anpassas men så länge det finns människor i närliggande rum bör ljuset inte släckas helt. Att befinna sig i ett rum med en mörk korridor utanför skapar en känsla av otrygghet.

 


e-Sense Move

Ljusstyrningssystemet e-Sense Move är framför allt utvecklat för trapphus, och bygger på mikrovågsteknik. Här kommunicerar flera armaturer trådlöst med varandra. e-Sense Move kräver inga styrkablar.

Läs mer

 


e-Sense Organic

e-Sense Organic är ett smart ljusstyrningssystem för öppna kontor. Systemet är enkelt att installera och behöver inte programmeras.

Läs mer

 


e-Sense BrightSwitch

e-Sense BrightSwitch är ett ljusstyrningssystem där en integrerad PIR-sensor styr anslutna armaturer. BrightSwitch ger automatisk tänd­ning/släckning eller dimning mellan hög/lågnivå som styrs av närvaro och omgivningsljus.

Läs mer