Fagerhult_controls_conect.jpg

Ljusstyrning i klassrum

I ett klassrum ska styrningen säkerställa att eleverna får det bästa möjliga ljuset för att stimulera lärandet. Samtidigt ska systemet erbjuda olika scenarier, spara energi, vara lätt att förstå och använda för både vaktmästaren och läraren.

Ofta är det rörelse ut och in i klassrum även utanför lektionstid, någon har glömt mössan, någon annan ska kontrollera att fönstren är stängda. För att förhindra att ljuset slås till och lyser vid dessa korta besök bör tillslaget av ljuset skötas manuellt samtidigt som frånslaget ska ske efter en viss tid. Dessutom finns det alltid fönster som släpper in dagsljus. Systemet bör ge mer ljus längre in i rummet och genom att ha flera armaturer med sensorer täcks rummet både när det gäller närvaro och dagsljusinsläpp.

Ljusstyrning ur den mänskliga aspekten

I klassrummet är det läraren som sköter ljuset. Dagens AV-teknik med smarta tavlor av olika slag eller en traditionell whiteboard kräver olika ljussättningar, prov en annan. Med ett enkelt scenval väljer läraren olika ljus beroende på vad som sker och händer i klassrummet och vart uppmärksamheten ska riktas. Allt för en bättre inlärning.

 


e-Sense Connect

e-Sense Connect är ett kompetent styrsystem med intelligent dagsljus- och närvarostyrning för miljöer där behovet av riktigt bra ljus är som störst. Systemet är energisnålt, trådlöst och enkelt att installera.

Läs mer