Lighting_control_garage.jpg

Ljusstyrning i garage

På grund av relativt korta närvarotider och långa öppettider i garage, finns det stora möjligheter att minska energiförbrukningen i dessa utrymmen. I de allra flesta fall kommer belysningen främst från artificiella ljuskällor och ofta med mycket lite, eller inget naturligt ljus alls.

Med LED är det möjligt att kontinuerligt justera ljusstyrkan utan att påverka ljuskällans förväntade livslängd negativt. Om belysningen är alltför specifikt riktat kan de mörka områdena i garaget uppfattas negativt, vilket kan göra att både tryggheten till och från fordonet minskar men även vid körning. Genom att installera en konstant låg ljusnivå som reagerar på mänsklig närvaro i garaget kan du minska energiförbrukningen utan att skapa en miljö som är svår att gå/köra i eller skapar en otrygg miljö för besökarna.

Ljusstyrning ur den mänskliga aspekten

Alla belysningssystem i ett garage måste säkerställa både en känsla av säkerhet och underlätta både enkel navigering, identifiering och utkörning för trafikanten. Med e-Sense Move sätts ljuset i gång innan någon kommer in i garaget, så att området runt omkring inte uppfattas som mörkt eller otryggt. Om det finns mer än en körväg från inkörsporten, kan systemet slå på armaturerna över de olika körvägarna för en sömlös körning genom garaget. e-Senes kan enkelt anpassas till dynamiken i miljön genom möjligheten att justera ljusnivåerna och använda dagsljuströskel.

e-Sense Move

Ljusstyrningssystemet e-Sense Move är framför allt utvecklat för trapphus, och bygger på mikrovågsteknik. Här kommunicerar flera armaturer trådlöst med varandra. e-Sense Move kräver inga styrkablar.

Läs mer