e-Sense Organic

e-Sense Organic är ett smart ljusstyrningssystem för öppna kontor. Systemet är enkelt att installera och behöver inte programmeras.

Funktioner

Närvaro­styrning

Närvaro­detektering tänder och släcker automatiskt. Justerbar tid mellan detektering och släckning.

 

Dagsljus­styrning

Belysningseffekten anpassas till mängden infallande dagsljus.

 

Manuell styrning

Manuell reglering via trålös panel på vägg.

 

Trådlös kommu­nikation

Befintlig installation behöver ej göras om då ny belysnings tillkommer.

 

Trådlös kontroll

Programmering och styrning via smartphone eller surfplatta.

 

Applikationer

Öppna kontor

 

Så fungerar e-Sense Oranic

Med e-Sense Organic har varje armatur en sensor som reagerar på närvaro och dagsljus. Varje sensor delar, tar emot och sänder informationen till armaturerna i närheten så att ljuset fortplantar sig i lokalen. Hjärtat i systemet är en sensornod, som är integrerad i varje armatur. Varje sensornod består av en PIR-sensor, IR-sändare, IR-mottagare, ljussensor samt en statusindikator.

How the Sensor Nodes works

1. När en sensor upptäcker närvaro tänder armaturen till en förutbestämd nivå.  Samtidigt sänder den en infraröd signal till armaturer i närheten (som inte registrerat närvaro).
 
2. Närliggande armaturer tänder till nivå 1. Samtidigt reläar de en nivå 2-signal till sina egna grannar och talar om att det registrerats närvaro i närheten..
 
3. Detta fortplantar på hela våningen eller i rummet. Varje sensor tar emot signaler som indikerar hur nära närvaro registrerats och tänder till förutbestämda nivåer. Varje sensor tar ständigt emot (och sprider) information.

 

Driftsättning

Systemet behöver ingen programmering utan går igång automatiskt på en fabriksinställning. Utan kabeldragning, externa sensorer, routrar och styrpaneler blir installationen av e-Sense Organic både enkel och kostnadseffektiv. 

Teknik

Armaturer

Sensornod (intigrerad i armaturer). Varje sensor nod består av en IR-sändare, IR-mottagare, ljussensor samt en status indikator.

Övrigt

Med en app i din smartphone, och en IR-dongle, kan du enkelt göra flera inställningar — som exempelvis känslighet för dagsljus, ljusnivåer, hålltider, frånslagstider, sensorkänslighet och IR-sändningsstyrka — för varje enskild armatur i systemet.

 

Ladda ner broschyr