move.png

e-Sense Move

Ljusstyrningssystemet e-Sense Move är framför allt utvecklat för trapphus, och bygger på mikrovågsteknik. Här kommunicerar flera armaturer trådlöst med varandra. e-Sense Move kräver inga styrkablar.

Så fungerar e-Sense Move

e-Sense Move är ett dubbelriktat system, vilket innebär att alla armaturer agerar som både master- och slavarmatur beroende på vilken armatur som detekterar närvaro. Vid detektering sänds information vidare till en eller  era armaturer som tänder upp. Varje sensor kan aktivt ”lyssna” på 15 andra sensorer.

e-Sense Move passar utmärkt i exempelvis trapp- hus med många våningsplan. Armaturen kan ställas in så den bara tänds på planet över och under det plan där detektering sker, vilket sparar energi. Om rörelse exempelvis detekteras på plan 4 tänds armaturerna på plan 5 och 3. Om någon går nedåt i trappan detekterar armaturen på plan 3 och skickar en signal till armaturen på plan 2, och så vidare. Ljuset tänds hela tiden framför den som är på väg upp eller ner i trapphuset. 

e-Sense Move kan även optimera belysningen i garage. Individuella inställningar för varje armatur gör att ett grundljus kan användas i de mörka delarna, och en annan belysning kortare tider för de armaturer som är placerade mot entréer och dörrar. Systemet lämpar sig också för korridorer, kulvertar, källare och vindsutrymmen eftersom tider och nivåer kan bestämmas för varje armatur.

 

Funktioner

Närvarostyrning

Luxnivåinställning

Frånvaro med släck

Trådlös kommunikation

Fjärrkontroll

 

Applikationer

Trapphus

Korridor

 

Driftsättning

Driftsättning utförs med fjärrkontroll. Vid driftsättning bestäms vilka armaturer som ska lyssna på vilka, ljusnivåer för grundljus och lågnivå, tidsinställningar till återgång till lågnivå och/eller släck.

Teknik

Mikrovågssensor och RF-enhet (integrerade i armaturer). Den armatur som registrerar närvaro sänder en RF-signal till den eller de armaturer som programmerats att lyssna på den armatur som detekterat.

 

Ladda ner broschyr

 

Lysrörs-armaturer med e-Sense Move


Tillbehör till e-Sense Move