fagerhult_esense_detect2.jpg

e-Sense Detect

e-Sense Detect är ett ljusstyrningssystem baserat på mikrovågsteknik, vilket innebär att det kan användas till era olika miljöer och behov. Eftersom sensorenheten är dold i armaturen påverkas inte design eller kapslingsklass. Systemet finns i två versioner: e-Sense Detect On/Off och e-Sense Detect DALI med frånvarodämpning.

Funktioner

Närvaro­styrning

Närvarodetektering tänder och släcker automatiskt. Justerbar tid mellan detektering och släckning.

 

Luxnivå­inställning

Ett valt tröskelvärde förhindrar att närvarosensorn reagerar när dagsljuset är tillräckligt.

 

Frånvaro­dämpning*

Rörelsesensor styr till hög ljusnivå vid detektering och återgår till lågnivå efter inställd tid.
*Endast e-Sense Detect DALI

 

Applikationer

Korridor

 

Trapphus

 

Så fungerar e-Sense Detect

En mikrovågssensor skiljer sig från en PIR-sensor (Passive Infra Red) i att den exempelvis kan känna av rörelse genom en dörr eller en tunn vägg. Det kan vara en fördel om armaturen är placerad i ett toalettrum, till exempel, då ljuset tänds innan dörren öppnas. Mikrovågssensorn fungerar likt en radar, och sänder ut en signal med en effekt på mindre än 10 mW som reflekteras tillbaka. När tiden ändras för den reflekterade signalen registrerar sensorn en rörelse.

e-Sense Detect On/off

Med e-Sense Detect On/Off  tänder sensorn vid rörelse och släcker efter inställd tid.

e-Sense Detect DALI

Med frånvarodämpning kan armaturen ställas in så den lyser på en låg nivå (cirka 10 procent) hela tiden. Vid detektering av rörelse regleras ljusnivån direkt upp till 100 procent. Efter sista detekterade närvaro och inställd tidsfördröjning regleras armaturen sakta tillbaka till låg nivå och, beroende på inställning, kan den efter ytterligare tid släckas helt.

Driftsättning/Teknik

Inställningar för känslighet, tid och nivåer för lågnivå, tid till släck och luxtröskel görs med dip-switchar på sensorenheten i armaturen.

e-Sense Detect On/off

Mikrovågssensor med reläutgång kan styra en eller flera armaturer.

e-Sense Detect DALI

Mikrovågssensor med DALI-utgång kan styra upp till 15 följare. Inbyggd power-supply.

 

Ladda ner broschyr

 

Lysrör-sarmaturer med e-Sense Detect