Teknisk information e-Sense Connect

RF-enhet

 

Matning

 • 220-240 VAC/50 Hz
 • Max 1,5 W/0.001 A.
 • Kortslutningsskyddad med självläkande säkring.

Trådlös prestanda

 • Frekvensområde 2402-2480 Mhz.
 • Max uteffekt 40 mW.
 • Modulationsmedtod GFSK.
 • Räckvidd skymd sikt upp till 30 m.
 • Räckvidd fri sikt upp till 100 m.

Prestanda DALI-anslutning och relä

 • Max 4 DALI-laster kan anslutas.
 • Brytförmåga relä max 2A resistivt.
 • Matning från relä 220-240 VAC.

 


Kontroll­­enhet

 

Matning

 • 220-240 VAC
 • Max 2W/0.002 A.
 • Kortslutningsskyddad med självläkande säkring.

Trådlös prestanda

 • Frekvensområde 2402–2480 MHz.
 • Max ute ekt 40 mW.
 • Modulationsmetod GFSK.
 • Räckvidd skymd sikt upp till 30 m.
 • Räckvidd fri sikt upp till 100 m.

Prestanda anslutningar för manöverenhet

 • Alla anslutningar är kortslutningskyddade och transient- skyddade.
 • 1–10 V-anslutning för potentiomenter.
 • 15 V-signal för brytare.
 • 15 V-matning till tryckknappar.
 • 15 V-matning för lysdiodsindikering.

Mått

197,5x92x47,5 mm. 

Plasttyp

ABS.

CE-information

Produkten uppfyller kraven för CE-märkning EN 300 328, EN 301 489-17, EN 61347.