fagerhult_actilume_celloffice.jpg

e-Sense ActiLume

e-Sense ActiLume är ett enkelt styrsystem där sensorn har tre olika uppgifter; närvarostyrning, dagsljusstyrning samt IR-mottagare för programmering. Armaturerna är försedda med integrerad styrning och är lätta att installera.

Funktioner

Närvaro­styrning

Närvaro­detektering tänder och släcker automatiskt. Justerbar tid mellan detektering och släckning.

 

Dagsljus­styrning

Belysningseffekten anpassas till mängden infallande dagsljus.

 

Frånvaro med släck

Rörelsesensorn styr till hög ljusnivå vid detektering och återgår till lågnivå efter inställd tid. Sensorn kan även släcka ljuset efter inställd tid.

 

Manuell styrning

Manuell reglering via dragdim i armaturen eller återfjädrande brytare på vägg.

 

Fjärrkontroll

Inställningar görs med fjärrkontroll (tillbehör)

Applikationer

Individuella kontor

 

Öppna kontor

 

Konferensrum

 

Klassrum

 

Så fungerar e-Sense ActiLume i individuella kontor

Armaturen har en multisensor som känner av rörelserna i rummet, mäter det infallande dagsljuset och anpassar effekten därefter. Du kan enkelt välja förinställda belysnings- scener på sensorenheten. Ljuset kan regleras till önskad nivå med hjälp av en återfjädrande brytare, dragbrytare eller fjärrkontroll. Kombinationen närvarosensor, ljussensor och reglerbara driftdon ger en mängd valmöjligheter.

Så fungerar e-Sense ActiLume i storkontor

Systemet programmeras enkelt via fjärrkontroll, och kan ställas in på ett konstant grundljus på 20 procent vid frånvaro på delar av arbetsplatserna. Centralsläckning efter arbetstid innebär ytterligare energibesparing. Vid höj- och sänkbara bord reglerar e-Sense ActiLume belysningsnivån automatiskt utifrån bordets läge.

Driftsättning

Vid leverans är systemet är inställt för bruk i individuella kontor. Inställningar för önskad ljusnivå görs och sparas med en knapp på sensorenheten. Släckning sker efter 15 minuter.

Inställningar för storkontor/klassrum görs genom att välja Mode 2 med en knapp på sensorenheten. Alla armaturer reagerar som singelarmaturer men med den skillnad att de går ner till 20 % under två timmar från sista detektering. Tändning sker automatiskt vid närvaro.

Teknik

Masterarmatur

  • Sensor

Slav

  • DALI-drivdon

 

Ladda ner broschyr