e-SenseMotion_2.png

Linked Solution

Det här är själva plattformen för e-Sense Motion – från en liten lösning för en eller flera armaturer vid en busshållplats eller parkeringsplats, upp till ett större antal armaturer längs en gång- och cykelväg, elljusspår eller lokalgata.

Det ihoplänkade systemet kan läggas till i en befintlig installation med DALI-armaturer, byggas ut för att inkludera nya armaturer eller uppgraderas till Connected Solution när som helst. Stolparmaturerna har inbyggda PIR-sensorer för närvarokontroll och armaturerna kommunicerar med varandra via ett radioprotokoll.

Fördelar

  • Snabb och enkel installation.
  • Alla funktioner är integrerade i stolparmaturerna med automatisk ljusreglering via sensorer.
  • Appen låter dig testa och läsa av installationens värden för att visa den aktuella statusen.
  • Stolpenheten monteras på stolpen och möjliggör styrning av alla DALI-armaturer. Innehåller sensor och radiomodul.
  • Framtidssäker skalbarhet – enkelt att bygga ut.


Se de kompletterande fördelarna med Connected Solution