motion_ENG.png

e-Sense Motion

e-Sense Motion är ett trådlöst ljusstyrningssystem för utomhusmiljöer. Systemet är både öppet och skalbart; du kan enkelt lägga till extra armaturer, ändra eller optimera en befintlig installation och när som helst eller uppgradera till Connected Solution.

Under sena kvällar och nätter är behovet av fullt upplysta gång- och cykelvägar, gator och andra utomhusmiljöer ofta mycket mindre. Att släcka ner belysningen helt kan dock göra att vi känner oss otrygga. Med hjälp av e-Sense Motion är det istället möjligt att tillgodose invånarnas behov och samtidigt spara energi.

Så fungerar e-Sense Motion

e-Sense Motion är ett energieffektivt styrsystem som kan programmera ljuset efter behoven för den specifika platsen. Vid närvarodetektering regleras ett bestämt antal armaturer upp till en förutbestämd ljusnivå, t.ex. 100 %. De tänds upp framför dig och förblir tända bakom dig en inställd tid efter att du har passerat. Med hjälp av e-Sense Motion kan du spara upp till 43 % energi och bevara känslan av trygghet och god visuell komfort. (KTH 2015, Forskningsprojekt Bromma, dimning till 50 %).

Linked Solution

Det här är själva plattformen för e-Sense Motion – från en liten lösning för en eller flera armaturer vid en busshållplats eller parkeringsplats, upp till ett större antal armaturer längs en gång- och cykelväg, elljusspår eller lokalgata.

Läs mer

Connected Solution

Connected Solution erbjuder samma driftfördelar men med fjärråtkomst via en säker molnbaserad server där du kan kontrollera energiförbrukningen och olika mätvärden via en lösenordsskyddad webbplats. 

Läs mer

 

Funktioner

Närvaro­styrning

Styrning via app

Trådlös
kommu­nika­tion

Fjärrstyrning

  

Applikationer

Cykelväg

Gångväg

Park

Parkering

Lekplats

 

Gata

Joggingspår

Entré

 

App för enkel installation

Systemet programmeras enkelt med hjälp av en app och en bluetooth-dongel på plats vid anläggningen. Systemet är dubbelriktat, vilket innebär att alla armaturer agerar både som master- och slavarmatur som kommunicerar med varandra. Efter första programmeringen, räcker det med att du kopplar upp dig mot en armatur för att nå alla.

Varje anläggning tilldelas en unik identitet och ett lösenord som du anger för att ansluta. Med en tydlig kartöversikt över armaturerna kan du bestämma hur många armaturer som ska tändas upp vid närvaro, under hur lång tid och till vilken nivå de ska dimmas efter sista närvaro. Gör dina egna inställningar lämpade efter trafik förhållanden, eller välj mellan de förinställda belysningsscenerna som medföljer appen.

e-Sense Motion finns för Andorid-enheter. Ladda ner appen i Google Play.

Google Play icon


Driftsättning

Driftsättning utförs med en smartphone eller surfplatta och Fagerhults e-Sense Motion-app. 

Teknik

Stolparmaturerna har inbyggda PIR-sensorer för närvarokontroll och armaturerna kommunicerar med varandra via ett radioprotokoll.

On pole-enhet

e-Sense Motions externa on pole-enhet kommunicerar via DALI. Resultatet är en öppen lösning där styrsystemet kan användas för alla LED-armaturer, oavsett tillverkare. Med andra ord är du inte hänvisad till att använda en enda leverantör.

Ladda ner broschyr

 

Armaturer med e-Sense Motion

Tillbehör till e-Sense Motion