Inspiration och kunskap - när det passar dig!

Här samlar vi våra kommande och inspelade webinars, där vi förmedlar inspiration och kunskap om ljus och belysning med människan i centrum - för hållbarhet och välbefinnande och en ljusare framtid! Följ oss gärna på sociala medier för att inte missa några av våra kommande events, länkar hittar du längst ner på sidan!

KOMMANDE

Håll utkik här för kommande webinar - fyllda av inspiration och kunskap!

 

SE I EFTERHAND

Come up to standards with us -

The new EN 12464-1.


Med Klas Rejgård, standardspecialist på Fagerhults Belysning, och Peter Björkman, ljusplaneringschef på Fagerhults Belysning Sverige. Från 24 september 2021. Webinaret är på engelska.

Hösten 2021 publiceras en ny version av standarden  EN 12464-1, som behandlar belysning för arbetsplatser inomhus. Ta del av vårt webinar för att lära dig mer om de viktigaste förändringarna. Revisionen av EN 12464-1 kommer att påverka hur vi planerar och designar inomhusbelysning.

Vår standardspecialist Klas Rejgård, som har varit en del av utvecklingsprocessen av EN 12464-1, och vår ljusplaneringschef Peter Björkman, uppdaterar dig på vad man ska vara extra uppmärksam på när man planerar belysning för arbetsytor inomhus i framtiden. 

 

Belysning i sjukvården - Det goda ljuset i patientrummet.

Med Christer Liljegren, Sustainability ManagerProduct and Application Manager - Fagerhults Belysning, moderator Erik Borkner, Key Account Manager Health & Care - Fagerhult Belysning, Norge . Från 18 juni 2021. Webinaret är på svenska/norska.

Patientrum på sjukhus och vårdinrättningar kan skilja sig en del i utseende, men en sak har de gemensamt – det är alltid människan som är det centrala. Det är viktigt att rummet blir en så harmonisk plats som möjligt, och en del av belysningens roll i vårdrummet är att skapa en trygg och behaglig miljö, som på bästa sätt främjar läkande och återhämtning.

Välkommen att ta del av vår erfarenhet och kunskap om hur du planerar för det goda ljuset i patientrummet, i ett gemensamt skandinaviskt webinar!

(I webinaret ställs en fråga om källhänvisning till vår rekommenderade dygnsrytmkurva, den källan är följande: KW Houser PhDa et al. Human-centric lighting: Myth, magic or metaphor? Lighting Res. Technol. 2020; 0: 1–22. © The Chartered Institution of Building Services Engineers 2020.)

 

The waste is the win - Make your carbon footprint tip-toe.

Med Niclas Thulin, Sustainability ManagerFagerhult, och Lars Eriksson, Product and Application Manager - Fagerhult, moderator Linda von Essen. Från 8 juni, 2021. Webinaret är på engelska.

Hållbarhet och miljömedvetenhet står (tack och lov) på allas agenda idag. Och för att verklig förändring ska ske måste vi alla göra nya val. Vi vet att användning av jungfruliga eller fossila material inte är en långsiktig lösning.

Vi har inte tid att vänta på lagstiftande organ, utan behöver ändra kurs nu. Det är därför vi har börjat vår resa mot en mer hållbar framtid. Vår hållbarhetschef Niclas Thulin och produktchef Lars Eriksson berättar hur. Vi vill förbättra oss och se hur vi bäst kan minska vårt koldioxidavtryck. Vill du följa med på vår resa?

 

The Power of Data - How an invisible ecosystem can create visible change.

Med Sacha Grisel, Market Development & Organic Response Manager - Fagerhult Netherlands, och Lars-Gunnar Lundgren, Head of Nimway - Sony, moderator Linda von Essen. Från 28 maj, 2021. Webinaret är på engelska.

I ett datadrivet samhälle är insamling och användning av information en viktig utvecklingsfaktor för framtida byggnader. Uppkopplade byggnader kommer snart att vara standard och arbetsplatsen är inget undantag.

Smarta byggnadstekniker kan underlätta och styra allt från sökning till rumsbokning, belysning, ventilation och till och med utrymmesplanering. Vårt öppna system är redo att utnyttja potentialen i data. Är du?

 

Living in a timeless limbo - Lighting as a tool in age and dementia care.

Med Henrik Clausen, ansvarig för Fagerhult Lighting Academy, moderator Linda von Essen. Från 26 mars, 2021. Webinaret är på engelska.

Vi människor blir äldre, och med en äldre befolkning kommer nya problem och bekymmer. En grupp vårdtagare som har svårt att hålla koll på dagen är demenspatienter. Demens är inte en normal del av åldrandet, även om de flesta personer med demens / Alzheimers är 65 år och äldre.

Låt oss berätta om hur innovativ belysning kan underlätta vardagen för denna grupp patienter, baserat på den senaste forskningen om ämnet.

 

 

Belysning för skola och lärmiljöer!

Belysning i skolan

Med Peter Björkman, Ljusplaneringschef på Fagerhults Belysning Sverige, och Karsten Kapelrud, säljare och applikationsansvarig skola på Fagerhult Norge.

Utgångspunkten vid nybyggnation eller renovering av skolor är att utvärdera hur en hållbar och välfungerande lärmiljö ser ut. De beslut vi tar idag ska vi leva med i många år. Vi vill bidra till hållbara skolor, där varje elev kan känna sig trygg och få möjlighet att växa. Välkommen att ta del av våra insikter om vad som är bra belysning i skolan, samt förslag på lämpliga armaturer för klassrummet, i ett gemensamt skandinaviskt webinar.

 

Know your impact - Sustainability Webinar

Med Niclas Thulin, Fagerhults hållbarhetsexpert, moderator Linda von Essen. Från 26 februari, 2021. Webinaret är på engelska.

Det senaste året har verkligen visat oss att världen är tätt sammankopplad. Låt oss berätta om vad vi gör för att minska vårt klimatavtryck, och hur du kan medverka till att skapa en ljusare framtid.

 

Can lighting design be based on emotions?

Med Ellen K. Hanssen, forskare och professor på Ålborg Universitet, Henrik Clausen, ansvarig för Fagerhult Lighting Academy, moderator Steve Shackleton, ljusdesigner och applikationsansvarig Fagerhult UK. Från 10 december, 2020. Webinaret är på engelska.

Double Dynamic Lighting (eller DDL) är ett nytt ljusdesignkoncept för dynamiskt inomhusbelysning, utvecklat i samarbete med Ålborg Universitet, Tridonic, iGuzzini, Zumtobel och Fagerhult. 

Lyssna på vad en forskare, en ljusdesigner och en ingenjör har att berätta om vad DDL-konceptet kan göra för människans välmående. 

 

Ljus i mörkret - Webinars om hälsa och hållbarhet

Det senaste halvåret har allt ställts på ända. Läget kan många gånger kännas mörkt, men vi väljer att se det positiva. Därför vill vi dela med oss av några ljuspunkter under hösten!

#1 Med kunderna för klimatet

Med Niclas Thulin, Hållbarhetsexpert på Fagerhult. 

Som tillverkande industri har vi ett stort ansvar att producera armaturer med hänsyn till vår påverkan på miljön. Vi har identifierat ett antal nycklar för att göra våra produkter mer hållbara där du som kund kan hjälpa oss på vägen mot en ljusare framtid. Lyssna till Niclas Thulin berätta om hur ni kan vara med och ta klimatkampen med oss på Fagerhult.

 


#2 Ljuset, mörkret och måendet

Med Henrik Clausen, Director of Fagerhult Lighting Academy.

De långa ljusa sommarnätterna känns avlägsna. Dagarna är korta och mörkret påtagligt. Bristen på dagsljus påverkar oss, men hur och varför? Och vad kan vi göra åt det? Henrik Clausen, Professor vid Aalborg Universitet berättar om ljusets påverkan på vårt mående och hur vi med belysning kan hjälpa varandra att må bättre under det mörka vinterhalvåret.