Trådlös närvarostyrning för aktiva utomhusmiljöer

Även om belysningsstyrning i utomhusmiljöer inte är något nytt, är närvarostyrning relativt oprövat. Under sena kvällar och nätter är behovet av fullt upplysta gång- och cykelvägar, gator och andra utomhusmiljöer ofta mycket mindre. Att släcka ner belysningen helt kan dock göra att vi känner oss otrygga. e-Sense motion utvecklades med just detta i åtanke. e-Sense Motion reagerar på vad som händer omkring det och gör det möjligt att tillgodose både invånarnas behov och samtidigt spara energi. 

Ladda ner e-Sense Motion broschyren

C_Fagerhult_lunova_walkway.jpg
energispara43.png

Rätt ljus på rätt plats

e-Sense Motion är ett energieffektivt styrsystem som kan programmera ljuset efter behoven för den specifika platsen. Armaturerna dimmas automatiskt när ingen är närvarande. Då närvaro detekteras tänds ett förutbestämt antal armaturer till förprogrammerade nivåer, t.ex. 100 %. Och de fortsätter att vara tända bakom dig under en förinställd tidsperiod. Både belysningsnivån och den förinställda tiden mellan detektering och ljusreglering kan anpassas.

Enkla anslutningar

Eftersom e-Sense Motion är ett trådlöst system slipper man många problem när man lägger till ljusstyrning på grund av att det inte behövs ytterligare kabeldragning för att ansluta armaturerna. Systemet programmeras enkelt via en app och Bluetooth-dongle i samband med att belysningen installeras. Varje installation är lösenordsskyddad. Ett intuitivt gränssnitt gör det enkelt att definiera hur belysningen ska reagera både på närvaro och när ingen närvaro detekteras.

Ladda ner manualen

e-SenseMotion_5.png

Linked Solution

Systemet finns i två anslutningsvarianter. Linked-alternativet underlättar närvarodetekteringsfunktionen att kommunicera trådlöst mellan två eller flera armaturer.

Läs mer om Linked Solution

Connected Solution

Connected-systemet erbjuder samma driftfördelar men med fjärråtkomst via en säker molnbaserad server där du kan kontrollera energiförbrukningen och olika mätvärden via en lösenordsskyddad webbplats. 

Läs mer om Connected Solution

e-SenseMotion_4.png

Fullständig flexibilitet

e-Sense Motion är en helt flexibel lösning. Via en on pole-enhet går det att optimera valfri DALI-armatur, vilket innebär att du kan uppgradera en befintlig installation – även de med armaturer från en annan tillverkare. Från en enda armatur kan du stegvis bygga ut systemet i den takt som passar dig och efter dina projektbehov. Du kan när som helst uppgradera till ett Connected-system.

Energibesparing i Gävle

Totalt 188 Evolume stolparmaturer har utrustats med e-Sense Motion i ett banbrytande projekt som genomförts tillsammans med Trafikverket och Vattenfall som energileverantör. Installationen har gett närvarodetekterad utomhusbelysning längs vägen som förbin...

Läs mer om projektet

120presence.png

Närvarostyrning

Närvarodetektering dimmar upp och ner automatiskt. Justerbar ljusnivå och tid mellan detektering och dimning.


120wireless.png

Trådlös kommunikation

Befintlig installation behöver ej göras om då ny belysning till kommer. Alla armaturer kommunicerar med varandra via ett radioprotokoll. 


120app.png

Styrning via app

Programmering och styrning via smartphone eller surfplatta. Varje anläggning har en unik identitet och lösenord. 


120comp.png

Fjärrstyrning

Styr och kontrollera anläggningen via en webbsida. En molntjänst för ökad driftseffektivitet och minskade underhållskostnader. 


forska.png

Forskningsprojekt

Läs mer om Fagerhults deltagande i två olika forskningsprojekt om smart styrning utomhus.

Bromma   Kungsholms strand