fagerhult_creativelab.jpg

Fagerhult sprider kreativitet för en ljusare värld

Ljusdesigners, arkitekter, konsulter och Fagerhult – alla har vi en passion för ljus och för vad belysning kan åstadkomma. Tillsammans med dig vill vi skapa engagerande lösningar och låta kreativiteten flöda i belysningsskapandet. Allt börjar i Fagerhults Creative Lab™.

Creative Lab är ett inspirerande verktyg som ger dig den bästa typen av support i ditt ljusskapande i form av innovativa och kreativa workshops.

Nya idéer och tankar kring belysning


I vår vardag kan det ibland vara svårt att tvinga fram kreativiteten. Där kommer Creative Lab in och hjälper till på traven. Vi låter kreativiteten flöda genom att:

  • Designa kreativa rum tillsammans.

  • Dela med oss av intervjuer med ljusdesigner, konstnärer och varumärkesbyggare.

  • Uppmärksamma innovativa produkter, inspirerande projekt och bli uppdaterade med senaste trend och forskning.


Få inspiration på Facebook

Besök vår officiella Facebooksida och få en mängd inspiration och tips i ditt ljusskapande samt hitta datum när en workshop anordnas nära dig.