fagerhult_light_communication.jpg

Få en gratis e-bok om ljus och kommunikation

Henrik Clausen, chef på Fagerhult Lighting Academy, är Fagerhults stora ljusinspiratör. Med sin nya bok Light & Communication ger han inspiration till dig som skapar med ljus. Ladda ner en digital version av Henrik Clausens bok gratis på iBookstore.

Bra ljusdesign måste tillgodose behovet hos flera olika intressenter. Arkitekt, ägare, designer och framförallt slutanvändare måste alla vara nöjda med slutresultatet. Är ljusdesignen bristfällig kan det leda till otillfredsställande miljöer, ekonomiska förluster och ibland även ohälsa.

Utgå från naturen när du jobbar med ljusdesign

Det uppstår ibland svårigheter i kommunikationen mellan ljusdesignprojektets olika intressenter. 

När det kommer till ljus talar man ibland olika språk och det kan vara svårt att förstå varandras behov och målsättningar. Medan ägaren fokuserar på kostnad, så tänker arkitekten på upplevelsen och slutanvändaren fokuserar på arbetsmiljön. I Light & Communication finns lösningar för att överbrygga dessa problem. 

Med hjälp av boken kommer du att hitta nya verktyg för att prata om ljusdesign på ett sätt som alla förstår. Med naturen som utgångspunkt använder Henrik Clausen referenser som alla kan relatera till. Samtidigt fungerar boken som en inspirationskälla för alla som på något sätt arbetar med ljusdesign.

En inspirationskälla

Du kan använda boken som ett verktyg för att underlätta kommunikationen mellan olika intressenter som är involverade i ditt projekt. 

När alla inblandade förstår varandra kan man ta vara på det inspirerande i projektet och tillsammans skapa en bra ljusdesign.

Författaren Henrik Clausen är knuten till Fagerhult och har arbetat professionellt med belysning i mer än 20 år.

”I read it with great interest and relight. The writer truly understands what lighting design is all about. He shares his experience and knowledge of light and how to talk convincingly to clients and architects with the reader. His passion for light is very evident, and the text is hugely inspiring. Thank you for putting all this into words!” 

— Alison Ritter, tidigare generaldirektör för Professional Lighting Designers Association, PLDA .