Izby pacientov

Pohodlie a funkčnosť

Izby pacientov v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach sa môžu vzhľadom líšiť, ale všetky majú jednu spoločnú vlastnosť – sú zamerané na človeka. Musia vyhovovať potrebám tak personálu ako pacientom, a to flexibilitou aj vysokým štandardom kvality.

Jednotlivé izby pacientov sa niekedy môžu stať priestorom, ktorý je pre pacienta jediným fixným bodom v traumatickom alebo hektickom období. Preto je potrebné dbať na to, aby izba pôsobila čo najpríjemnejšie. Izby pacientov musia byť na jednej strane prispôsobené na použitie najmodernejšieho technického vybavenia a zároveň ponúkať priestor na odpočinok a stretnutie sa s blízkymi.

1. Počas dňa dopĺňa prirodzené svetlo umelé osvetlenie, a tým pomáha pacientovi nadobúdať pocit bdelosti a poskytuje personálu dostatočné pracovné osvetlenie.

Úlohou osvetlenia v izbách pacientov je tiež vytvárať príjemné prostredie, prospievajúce procesu liečenia a uzdravenia. Osvetlenie by malo čo najlepšie dopĺňať cirkadiánny rytmus a zároveň poskytovať osobe obývajúcej miestnosť priestorový kontext.

2. Tlmené osvetlenie počas noci stimuluje produkciu melatonínu a pomáha pri príprave tela na spánok.

Čo sa týka personálu, osvetlenie by malo prispievať nevyhnutným ošetrovateľským a liečebným postupom, a to neškodným spôsobom, vhodným pre pacienta. Týmto procesom musí osvetlenie vyhovovať bez ohľadu na dennú dobu, ale zároveň bez prílišného zásahu do cirkadiánneho rytmu. Preto ponúkame riešenie osvetlenia s rôznou teplotou chromatickosti tak, aby zodpovedali rôznym ošetrovateľským úlohám a procedúram.