Čo je Double Dynamic Lighting?

Double Dynamic Lighting (DDL) je nová koncepcia dynamického osvetlenia v interiéri. Využíva sa predovšetkým v priestoroch kancelárií, škôl a zdravotníckych zariadení. V skratke, v reálnom čase si môžete sami prispôsobiť osvetlenie tak, aby dopĺňalo denné svetlo. Tým sa vytvára kreatívnejšie a aktívnejšie prostredie.

Človek je biologická bytosť a značne ho ovplyvňuje ako prítomnosť, tak i neprítomnosť svetla. Biologický vplyv svetla je známy a dlhodobo uznávaný (prečítajte si viac o HCL). Avšak tento výskum sa zameriava predovšetkým na psychologické vnímanie svetla. Ako svetlo ovplyvňuje naše pocity? Je možné iba pomocou dynamického osvetlenia zlepšiť ľuďom náladu alebo psychickú pohodu?

Na Aalborgskej Univerzite sa v rámci výskumného projektu uskutočnili štúdie na účastnikoch, ktorí dlhodobo využívali dynamické osvetlenie. Ich cieľom bolo zistiť, ako môže kombinácia denného svetla a inteligentného dynamického osvetlenia prospievať ľudskému zdraviu a celkovej psychickej pohode. Účastníci týchto štúdií uviedli, že im dynamické osvetlenie spríjemnilo atmosféru v priestore. Taktiež zaznamenali pozitívny efekt osvetlenia na ich motiváciu, koncentráciu a pracovný výkon.

Výsledky výskumu DDL v budúcnosti môžu pomôcť pri plánovaní kreatívnych pracovísk, ako aj škôl alebo zdravotníckych opatrovateľských zariadení. Zahrnutie takýchto aktivít do priestorov už vo fáze plánovania, je investícia s dlhodobou návratnosťou. Použitie osvetlenia ako nástroja na zvyšovanie kvality prostredia, ktoré ľudia denne využívajú, je veľkou výhodou.