Dynamika denného svetla

Denné svetlo je prirodzene prítomné počas svetlej časti dňa. Jeho zdrojom je slnko a človek ho vníma ako priame žiarenie, odrazom od povrchov alebo cez lom svetla. Nielen na severnej pologuli sú pre denné svetlo charakteristické veľké zmeny vo svetelných podmienkach, ako aj rozdiely počas dňa a roka, alebo v závislosti od počasia. Vzhľadom na to sa naše vnímanie intenzity a teploty chromatickosti denného svetla neustále mení bez toho, aby sme si to uvedomili.

Človek ako biologická bytosť

Je všeobecne známe, že denné svetlo pozitívne vplýva na ľudské telo. Prirodzené svetlo pomáha udržiavať rovnováhu nervového systému a napomáha i produkcii hormónov v tele. Výskumy dokazujú, že denné svetlo napomáha človeku pri synchronizácii prirodzeného rytmu života. Nedostatok denného svetla môže negatívne ovplyvňovať spánok, zvyšovať úroveň stresu a spôsobovať výkyvy nálad. Vystavenie sa dennému svetlu môže mať pozitívny vplyv aj na pacientov po operácii. Denné svetlo je vo všeobecnosti opakom umelého osvetlenia – nikdy ho nevnímame ako statické alebo ploché. Teplota chromatickosti, intenzita a smer jasu nás udržiavajú v strehu. Práve tieto živé signály z okolitého prostredia naše telo vyhodnocuje a spracováva.

Ako vnímame svetlo?

Už do počiatkov civilizácie ľudia žili pod holým nebom, vystavení dennému svetlu. Náš život je preto neodmysliteľne spätý s denným svetlom a jeho neustálymi premenami, pričom zmeny v prirodzenom osvetlení doteraz ovplyvňujú našu náladu a emócie. Aj keď človek je v prvom rade biologická bytosť, musíme brať do úvahy aj dopad svetla na ľudskú psychiku a duševnú pohodu. Ako sú vnímané odlišné typy svetla? Aké pocity sú spojené so zamračeným novembrovým popoludním v porovnaní so slnečným aprílovým ránom?

Tieto hlboko zakorenené pocity a nastavenia pri určitých svetelných podmienkach sú pevne prepojené s dynamikou denného svetla. To je základom projektu DDL.