LED diódy s technológiou Flip Chip

Vďaka novým technologickým inováciám sme schopní teraz vyrábať energeticky účinnejšie LED diódy. Nová technológia Flip Chip znižuje náklady na údržbu, ako aj na spotrebu elektrickej energie a minimalizuje ekologický dopad na naše životné prostredie.

Vyššia účinnosť sa rovná menšiemu dopadu na životné prostredie

V najnovšej verzii sprievodcu osvetlením Ljusamallen (2019) boli predstavené nové smernice pre životnosť a energetickú účinnosť svietidiel. Novou požiadavkou je, že pri plánovaní osvetlenia v určitých priestoroch sa musí počítať s použitím osvetlenia, ktorého životnosť je nad 100.000 hodín. Vysoká hodnota L pri svietidlách a malý alebo žiadny pokles svetelného toku v čase môžu viesť k potrebe menšieho množstva svietidiel v priestore. Zvýšená účinnosť a minimálny pokles svetelného toku prispievajú k výsledku, z ktorého môžeme mať úžitok všetci a v neposlednom rade naše životné prostredie.

Vysoký výkon, nízka údržba

Svietidlá LED sú v podstate bez-údržbové, pretože svetelné zdroje nevyžadujú výmenu. Neobsahujú žiadne pohyblivé ani krehké časti a – ak sú správne navrhnuté – LED svietidlá veľmi dobre odolávajú vibráciám a iným vonkajším vplyvom. V oblastiach s veľkým pohybom, ako sú športové haly alebo priemyselné odvetvia, v ktorých sú svietidlá inštalované obvykle vysoko na strope, zriedkavá údržba a vysoká životnosť zjednodušia každodennú prevádzku. Ďalšia výhoda ich odolnosti je viditeľná v nepretržitých prevádzkach, kde je osvetlenie potrebné 24 hodín denne. Napríklad v nemocniciach, hoteloch a vo výrobných závodoch môže byť plánovanie odstávok kvôli údržbe nákladné a náročné.

Príklad č. 1. InduLED 97W 15000 lm L80B50 100.000 h

Výška miestnosti: 10.000 m, Montážna výška: 9.000 m, Činiteľ údržby (MF): 0.68

 Č. Množstvo Označenie (Korekcia) (Svietidlo) (lm)
 1  60 Fagerhult 32943 InduLED 1200 Hi Medium 4000 K (Typ 1) * (1.000)  14995

* Modifikované technické údaje

Príklad č. 2. InduLED 84 W 13500 lm L100B50 100.000 h

Výška miestnosti: 10.000 m, Montážna výška: 9.000 m, Činiteľ údržby (MF): 0.86

 Č. Množstvo Designation (Correction factor)  (Svietidlo) (lm)
 1  51  Fagerhult Eulumdat 13504lm L191604_01 InduLED 1200 Medium (1.000)  13500

 

LED diódy s technológiou Flip Chip

V roku 2019 spoločnosť Fagerhult uvádza na trh nové LED diódy s technológiou Flip Chip, pri ktorej je umiestnenie čipu v LED dióde obrátene (v porovnaní k tzv. Epi-Up technológiou). Dizajn čipov zlepšuje odvádzanie tepla, čo v porovnaní so súčasnými LED diódami ďalej zníži spotrebu energie až o 20%.
LED diódy tiež zachovávajú dlhú životnosť svietidla L100 100.000 hodín bez poklesu svetelného toku. Nové LED diódy s Flip Chipom sú určené predovšetkým pre svietidlá v priestoroch, kde je výmena osvetlenia komplikovaná z dôvodu výšky inštalácie svietidiel alebo nepretržitej prevádzky.

Vďaka dlhej životnosti svietidiel a svetelných zdrojov, ako aj nízkej spotrebe elektrickej energie je investícia do svietidla Fagerhult s Flip Chip LED diódami investíciou do budúcnosti. Vysoká životnosť a nízka údržba vedú k bezproblémovému osvetleniu v rôznorodých priestoroch a prispievajú k trvalo udržateľnému životnému prostrediu.

 

Súvisiace produkty (s možnosťou nových Flip Chip diód):

InduLED

Excis LED

Kaptur 

AllFive 

Linky

Viac o CLO a L100